Hekimlerimiz

Doktorlarımızın Bilgileri

İlk ve orta öğretimimi tamamladığım Kilis’te dünyaya geldim. Doktor olma hikayeme Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladım.Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi dalında ihtisasımı tamamladıktan sonra 2001 yılında genel cerrahi uzmanı olarak Sivas Numune Hastanesi’nde mecburi hizmetimi tamamladım.

2002 yılında genel cerrahi uzmanı olarak Beykoz Devlet Hastanesi’nde göreve başlayarak İstanbul’a gelmiş oldum. Farklı bir çok devlet, eğitim ve araştırma hastanesinde görev aldıktan sonra özel sektöre adım attım. Şu an da faal olarak Central ve Medical Park Hastanelerinde görev yapmaktayım.

Üniversite eğitimim ve tecrübelerimin yanı sıra ;

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Endoskopi Bölümü’nde çalışmalara katılmam sonucu aldığım sertifika ile 2005 yılından beri endoskopi ve kolonoskopi yapmaktayım.İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi C Servisi’nde meme kanseri ve tedavisi alanında çalışmalar yaptım. Rafeelo yöntemi ile radyofrekans kullanarak  üzerine yoğunlaşıp lokal anestezi ile hemoroid, kıl dönmesi, varis, telenjiektazi, ben ve siğil tedavilerini yapmaktayım.

Uzmanlık Alanlarım

  • MEMEDE İYİ HUYLU KİTLE (BENİGN)MEME CERRAHİSİ , ONKOPLASTİK MEME KANSER AMLİYATI VE SENTİNEL NOD BİYOPSİSİ

  • LAPOROSKOPİK (KAPALI) CERRAHİ (MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ)

  • SİNDİRİM SİSTEMİ CERRAHİSİ 
    ENDOSKOPİK İŞLEMLER

  • ENDOKRİN SİSTEM CERRAHİSİ

  • KARACİĞER VE SAFRA KESESİ CERRAHİSİ

  • PROKTOLOJİ

  • LOKAL MÜDAHALELER

05462764405

Mehmet Durmuş KURT

Genel Cerrahi Uzmanı

İlgi duyduğum ve sıkça uyguladığım ameliyatlar;
Laparoskopik (kapalı) karın duvarı (kasık ve göbek fıtığı) onarımları.
Karın ön duvarı fıtığında eTEP Rives-Stoppa onarımı
Geniletilmiş ekstraperitoneal yaklaşım (eTEP) ilk olarak kasık fıtıkları için önerilmiştir. Ancak zamanla tecrübe artımıyla beraber karın duvarı fıtıkları için de bir tedavi seçeneği haline gelmiştir. Karın duvarı fıtıklarında eTEP uygulaması ilk defa Igor Belyansky ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş ve 2018 yılında yayınlanmıştır. Bu teknikte amaç geleneksel olarak anterior yaklaşımla fasya üzerine konulan yama yerine minimal invazif yaklaşımın tüm avantajları ile beraber iyi kanlanan bir bölgeye yama konması amaçlanmaktadır.

Bu sayede kompleks karın ön duvarı fıtıklarında daha geniş yamayı organlara temas etmeden ve transfasyal sütür koymadan yerleştirerek hem cerrahi stresin azalması hem de yamaya bağlı komplikasyonların azalması amaçlanmaktadır. Göbek fıtığı bir çok şekilde onarılabilir.

Karın duvarı katmanları arasına serilen 20*15 cm lik yama tekrar fıtık oluşma ihtimalini azaltır. Laparoskopik yapılırsa yara az olur. Yara az olursa, ağrı az olur. Kolay iyileşilir. Karın içine serilen yama bağırsaklara zarar verebilir ve pahalıdır. Bu yüzden uygun hastalarda kapalı fıtık onarımını tercih ediyorum.

Kapalı mide fıtığı onarımı (laparoskopik nissen fundoplikasyonu)
Mide fıtığı, midemizin üst tarafının, karın ve göğüs boşluğunu ayıran, büyük kasın (diafram) üstüne doğru kaçmasıdır.

Yemek borumuz mide ile birleşmeden önce diyaframdaki küçük delikten geçer. Mide fıtığında bu delik genişler ve midenin bir kısmının göğüs boşluğuna geçmesini kolaylaştırır.

Küçük Mide fıtıkları genelde problem teşkil etmezler. Başka bir nedenle inceleme yapılırken rastlantısal olarak fark etmez ise hiçbir şekilde öğrenemezsiniz. Ama büyük mide fıtıklarında yiyecekler ve mide asidi yemek borusuna geri kaçar ve hastanın ciddi şikayetleri ortaya çıkar.
Laparoskopik ameliyat ile bu fıtığın düzeltilmesi işlemine nissenfundoplication ismini veriyoruz. Uygun (!) hastalarda ömür boyu mide koruyucu kullanmak yerine definitif bir alternatif olarak kullanılan bu yöntem ileri laparoskopik cerrahi bilgisi gerektirmektedir.

Laparoskopik kolesistektomi: safra kesesi taşlarında altın standard yöntemdir. Günümüzde açık cerrahinin yerini almıştır.

Hemoroidal hastalıkta lastik band ligasyonu;
Anestezi gerektirmeyen ve acısız bir tedavi olan Hemoroid Band Ligasyonu uygun vakalarda en etkili ve yaygın tedavi yöntemlerinden birisidir. 1. görselde Grade 2-3 internal hemoroid pakelerini ve 2. görselde lastik bant ligasyonu yapıldıktan sonraki halini görmektesiniz.
Hemoroidal hastalıkta lazer ablasyon tedavisi; uygun vakalarda ağrısız ve dikişsiz yöntem olarak artan uygulama alanı bulan lazer tedavisi yüz güldürücü sonuçlar vermektedir.
Hemoroidal hastalıkta atar damar bağlama yöntemi (doppler yardımlı hemoroidal arter ligasyonu):
Doppler ultrason yardımıyla hemoroidi besleyen atar damar bulunur ve bağlanır ileri evre hemoroidal hastalığı olan hastalarda ağrısız ve dikişsiz cerrahi yöntemlerinden birisidir ve artan şekilde uygulama alanı bulunmaktadır.

Kıl dönmesi (pilonidal sinüs);
Laser yardımıyla halk arasında kıldönmesi olarak adlandırılan pilonidal sinus ya da kistdermoid sakral hastalığını izsiz ve ağrisiz şekilde ameliyat etmek mümkündür.
Uygun vakalarda doku kaydırma ameliyatları gerekebilir.

Makat çatlağı (anal fissür) tedavisi;

Klasik cerrahi yöntemlere ek olarak uygun hastalarda botoks uygulaması etkili sonuçlar vermektedir.
Total tiroidektomi;
Tiroid hastalıkları nedeniyle tiroidektomi operasyonu esnasında kullanılan kalem benzeri bir prob ile ses tellerine giden sinir uyarılır ve monitörden bunun sinir olduğu doğrulanır. Bu sayede sinir, ameliyat süresince korunur; ameliyat sırasında sinir hasarı oluşması ve hastanın ses tellerinin zarar görmesi ihtimali en aza iner.
İzsiz tiroid ameliyatı (Toetva);
Tiroid rahatsızlıklarında bazen ameliyat seçeneği kaçınılmaz olabiliyor. Tiroid ameliyatlarında oluşan dikiş izi özellikle kadınlarda estetik kaygılara neden olabiliyor. Uygun hastalarda başarıyla gerçekleştirilen halk arasında izsiz tiroit ameliyatı olarak bilinen Vestibüler yaklaşımla transoral endoskopik tiroidektomi yani TOETVA tekniğiyle görünen hiçbir dikiş izi olmadan ameliyatın gerçekleştirilmesi mümkün olabiliyor.

Endoskopi kolonoskopi uygulamaları; Kalınbağırsak kanseri, mide bağırsak sisteminin en sık kanseridir. Önemli bir sağlık sorunudur. Kanser taraması ilerlemeden hastalığın etkin tedavisi için en önemli yöntemdir.
Mideye endoskopik botoks uygulaması, mide balon uygulaması.
Diyet ve egzersiz ile kilo veremeyen uygun hastalarda etkin sonuçlar alınabilmektedir

Obezite cerrahisi (bariatrik cerrahi) Obezite cerrahisi ya da sık bilinen adıyla mide küçültme ameliyatı, her geçen gün daha da gelişen bir dizi ‘kapalı’ girişim olarak özetlenebilir.

05462764405

Op. Dr. Ahmet Turan Durak

(+555) 959-595-959

(+555) 959-595-959

(+555) 959-595-959

(+555) 959-595-959

(+555) 959-595-959

Open chat